Kontakty

Máte nejaké otázky? Zodpovieme ich. Prosím, pozorne vyplňte kontaktné údaje.

Nevypĺňajte toto pole:

 

 

Benefit your body s.r.o.
Maurerova 18, 04022 Košice , Slovensko
Dozorné orgány:
Prevádzka: 
BeneFIT kaše
Levočská 4, 04012 Košice , Slovensko
Inšpektorát SOI (Slovenská obchodná inšpekcia) pre Košický kraj.
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1 
Odbor výkonu dozoru.
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
IČO: 52554414
DIČ: 2121063274
E-mail: benefit.kase@gmail.com
Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice-mesto
Hlinkova 1/c 04001 Košice mesto
Email: podatelna.KE@svps.sk
Telefón sekretariát: +421557961811
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva - Košice
Ipeľská 1, 040 11 Košice
055/7860 101
sekretariat@ruvzke.sk
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 46884/V